GRATIS VURDERING

De fleste av oss vil i alle fall en gang i livet komme i situasjoner som krever juridisk kompetanse, eksempelvis i forbindelse med opprettelse av testament, i tvist med en nabo eller i forbindelse med avslag på stønad fra NAV. Det er mange som er usikre på om de skal ta kontakt med en advokat eller ikke, man kan være usikker på om man har en sak, og man nøler på grunn av kostnadene til bruk av advokat.

Eiksmarka Advokatkontor tilbyr på bakgrunn av dette en innledende vurdering av saken din helt gratis. Ta kontakt med oss for en prat på telefon, vi belaster deg ikke for denne innledende samtalen uavhengig om du bestemmer deg for å gå videre med saken din eller ikke.

Denne innledende vurderingen er helt uforpliktende, det er du som bestemmer veien videre.