ANSATTE


Telefon: +47 413 53 540

E-post: ksh@eiksmarkaadvokat.no

Advokat Kristin Sannes Hansen


Kristin Sannes Hansen ble ferdig med Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2010. Hun fikk advokatbevilling i 2015.

Arbeidserfaring:
Saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 2009-2010
Namsfullmektig hos Namsfogden i Oslo 2010
Førstekonsulent ved Statens sivilrettsforvaltning 2011-2012
Førstekonsulent hos NAV Forvaltning Oslo 2012
Rettsfullmektig i Trygderetten 2012-2016
Fast ansatt advokat 2018- d.d.

Arbeidsfelt: 
Arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett og trygderett.Telefon: +47 924 51 255

E-post: pkh@eiksmarkaadvokat.no


Advokat Per Kr Hansen


Per Kr Hansen har arbeidet som advokat i Horten i en årrekke. Nå er han klar for nye utfordringer på Eiksmarka!


Arbeidserfaring:

Rikstrygdeverket

Fylkesmannen i Vestfold

Politijurist Kongsberg og Tønsberg politikammer
Dommerfullmektig Heggen og Frøland sorenskriverembete
Advokat (1993-d.d.)


Arbeidsfelt: 
Alminnelig praksis, arbeidsrett, barnevernrett, bolig- og husleierett, erstatningsrett, familie-, arv og skifterett, fast eiendoms rettsforhold, forretningsjuridisk praksis, gjeldsforhandling, konkurs, inkasso, kontraktsrett, selskapsrett, strafferett.