Ta kontakt med Eiksmarka Advokatkontor for å avtale en uforpliktende vurdering av din sak, helt uten kostnad for deg. Se mer om dette under "Gratis vurdering".

Vi kan bistå våre klienter innenfor de fleste rettsområder. Vi tar blant annet oppdrag innenfor:

Arbeidsrett, Barnevernsrett, Bistandsadvokatoppdrag, Bolig- og husleierett, Personskadeerstatning, Eiendomssalg, Erstatningsrett, Familie- og arverett, Fri rettshjelp, Forsvareroppdrag, Gjeldsforhandling, Konkursrett, Kontraktsrett, Naborett, Selskapsrett, Trygderett, Voldsoffererstatning

Ta kontakt dersom du ikke finner et tema du synes passer din sak, så kan vi vurdere om dette er noe vi eventuelt kan bistå deg med!